ธอส.มอบเงินบริจาคให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์    

0
141

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ธนาคารได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ “ให้โลหิต เพิ่มชีวิต” ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณโลหิตน้อยลง ขณะที่ความต้องการใช้เลือดของผู้ป่วยมีจำนวนมาก เพื่อให้สภากาชาดไทยมีปริมาณเลือดสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 79,600 ซีซี นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของธนาคาร และ ปลูกจิตสำนึกในโครงการ CSR In Mind ให้เกิดแก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563