ธอส. มอบปฏิทินชุด “ชลพิสิฐ พยุหยาตรา ลำนำนาวาเกริกเกรียงไกร”จำนวน 15,000 ชุดให้แก่กองทัพเรือ เพื่อมอบให้ประชาชนที่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินี” ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

0
1663

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถ่ายทอดประเพณีอันงดงามที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย ด้วยการจัดทำปฏิทินชุด “ชลพิสิฐ พยุหยาตรา ลำนำนาวา เกริกเกรียงไกร” จำนวน 15,000 ชุด มอบให้แก่กองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เล็งเห็นถึงความงดงามทรงคุณค่าของขบวนเรือพระราชพิธีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นราชประเพณีไทย ที่มีมาตั้งแต่โบราณอันเป็นสัญญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะพุทธศักราช 2563 ชุด “ชลพิสิฐ พยุหยาตรา ลำนำนาวาเกริกเกรียงไกร” เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบเรื่องราวความสำคัญของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยในแต่ละหน้าของปฏิทินจะมีรูปภาพเรือพระราชพิธีที่งดงามพร้อมรายละเอียดสำคัญ อาทิ ที่มาของชื่อ เวลาในการก่อสร้าง ลวดลาย สี และขนาด รวมถึงยังมี QR Code ที่สามารถสแกนเพื่อรับชมวิดิทัศน์ภาพจำลองเรือพระราชพิธี พร้อมกับรับฟังการบรรยายรายละเอียดและกาพย์เห่เรือไปได้พร้อมกัน

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ส่งมอบปฏิทินชุด “ชลพิสิฐ พยุหยาตรา ลำนำนาวาเกริกเกรียงไกร” จำนวน 15,000 ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่อมอบให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมชื่นชมพระบารมีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ส่วนลูกค้าธนาคารสามารถติดต่อขอรับปฏิทินได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์