ธอส.ทุกสาขาลงทะเบียนเข้าแพลตฟอร์มไทยชนะ อำนวยความสะดวก และเพิ่มความความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ลูกค้า

0
1655

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 นั้น ธอส. จึงกำหนดให้ที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com และนำ QR Code ที่ได้รับหลังลงทะเบียนสำเร็จ มาติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก สำหรับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช็คอิน กรอกเบอร์โทรศัพท์ จากนั้น เมื่อใช้บริการเสร็จให้สแกน QR Code อีกครั้งเพื่อเช็คเอาท์พร้อมทำแบบประเมินสาขาของธนาคาร ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับความปลอดภัย เนื่องจากธนาคารได้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกิดความหนาแน่น พร้อมกับยึดหลักของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหลักการทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย จัดเจ้าหน้าที่ประจำทางเข้า-ออกสาขาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้า จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดบริเวณหรือส่วนที่มีลูกค้ามาติดต่อใช้บริการบ่อยครั้งทุก 2 ชั่วโมง และกำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานกับลูกค้าโดยติดตั้งฉากอะคริลิคใส เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ทำการสาขาของ ธอส. ภายในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการทุกวัน(จันทร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ส่วนสาขาที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th