ธพว.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖

0
453

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยผู้แทนธนาคาร นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตและวันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย