ธพว. ร่วมน้อมจิตตภาวนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธี “นั่งสมาธิเจริญภาวนา” ถวายเป็นพระราชกุศลพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี 2566

0
394

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมจิตตภาวนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธี “นั่งสมาธิเจริญภาวนา”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ SME D Bank สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566