ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล The Best Work Flow Contact Center (Under 100 seats) จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

0
357

นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รับรางวัลประเภทองค์กร The Best Work Flow Contact Center (Under 100 seats) – Bronze Award จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการพัฒนาการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารมีการปรับปรุงกลยุทธ์มาโดยตลอด จนมาถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา

มีลูกค้าของธนาคารจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขาได้ ธนาคารจึงนำเสนอบริการสินเชื่อบ้าน โดยลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านผ่านหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ CIMB Thai Care Center ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้ โดยพนักงานจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการแจ้งผลพิจารณา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาติดต่อสาขาของธนาคาร นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของพนักงานและระบบงานอย่างสูงสุดอีกด้วย ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้