ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”  จากบริการเพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB

0
1257

ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงลูกค้าและสังคมเป็นหลักอย่างควบคู่กัน ล่าสุดได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” จาก คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จากบริการเพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้แทนธนาคารเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันทางการเงินที่อยู่คู่คนไทยมานานนับร้อยปี เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สังคมในทุกมิติ โดยจากบริการรูปแบบใหม่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบนั้นนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหมายในการพัฒนาบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเราอย่างแท้จริง โดยธนาคารมุ่งหวังว่าบริการรูปแบบใหม่ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีปัญหาทางการมองเห็น และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น”