ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater  ครั้งที่ 2 เต็มแล้ว อายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น100%เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์

0
1087

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2  ในวันที่  27 – 28   มิถุนายน 2565  เปิดจองซื้อเพียงวันเดียวเต็มจำนวนอีกแล้ว เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์   มูลค่าเสนอขาย  2,150  ล้านบาท  อายุ 2  ปี  จ่ายผลตอบแทนทุก  3  เดือน  โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด  3.25%ต่อปี  และต่ำสุด 0.50%ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น100 %  

นายศรชัย  สุเนต์ตา  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product  และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office  (SCB CIO )  ธนาคารไทยพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท  Inverse Floater Note   จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก   จึงเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  SCB Inverse Floater   ครั้งที่ 2 /2565   ในวันที่ 27  –  28  มิถุนายน 2565    แต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอีกแล้ว มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท  อายุ  2  ปี  เงินลงทุนขั้นต่ำ  5  ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1  ล้านบาท  จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน แบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight  Repurchase Rate – THOR)    ครบกำหนดไถ่ถอนในปี  2567   เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29  มิถุนายน  2565  –  28 มิถุนายน  2567   โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรก  ประมาณ  2.75 % ต่อปี  ส่วนในงวดที่ 2-8  จะได้รับผลตอบแทน 3.25 % ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR )ระยะเวลา 3เดือน (THOR คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารคำนวณโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบ Compound  Average )  โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25%ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิงTHORไม่ติดลบ)และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์​เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร   ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์  SCB Inverse  Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่อง  

นางขวัญกมล พริ้งวณิชย์   Division Head, Financial Market Trading   ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า  การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้  SCB Inverse Trading เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และ  จับจังหวะการลงทุนของตลาด  เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ​”SCB​ Inverse Floater” ได้รับการตอบรับที่ดี  เหมาะกับภาวะการณ์ลงทุนในปัจจุบัน  ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าเวลธ์และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยสายงาน​ Financial Marketมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​ THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคาร​แห่งประเทศไทย

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน