ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
965

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จัดสร้างและส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ขนาด 4 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น จำนวน 2 คัน โดยคุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล และสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อนำไปช่วยรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณเพชรพริ้ง สารสิน ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย รับมอบ พร้อมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในโอกาสนี้ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ กองทัพอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการกว่า 100 คนเข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจำนวนมาก นอกจากการร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 26 แล้ว ธนาคารฯ ยังได้จัดสร้างรถรับบริจาคโลหิต ขนาด 4 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิต ตู้เย็นเก็บถุงโลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นรถขนาดเล็กที่มีความสะดวก คล่องตัว ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนภารกิจและเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับโลหิตบริจาคเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงปี พ.ศ.2554-2558 ธนาคารฯ ได้สนับสนุนรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ขนาด 8 เตียงไปแล้ว จำนวน 10 คัน เพื่อใช้ในกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตในจังหวัดต่าง ๆ
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โลหิตที่ได้รับจากผู้บริจาคแต่ละท่าน 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต การบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี กระตุ้นการทำงานของไขกระดูกได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย