ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบถุงยังชีพแก่กองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน

0
356

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบถุงยังชีพ จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกและอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” ที่ธนาคารฯ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่