ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากงาน Money & Banking Awards 2021

0
1488

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการโหวตจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ครั้งที่ 21 ให้ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุุคคล และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต สะท้อนถึงความชื่นชอบและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรมโดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน Money Expo ในแต่ละปี การออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย ทั้งนี้ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบรางวัล โดยมี นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ และนายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร รองผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมรับรางวัลในงาน Money & Banking Awards 2021  ณ The Portal Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความภาคภูมิใจอย่างมากสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการสนับสนุนจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ธนาคารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับรางวัลที่ธนาคารได้รับในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญต่อทีมงานให้มุ่งมั่นพัฒนาบริการก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ รางวัล Money & Banking Awards จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี