ธนาคารไทยพาณิชย์ก้าวสู่ปีที่ 114 แห่งการก่อตั้งธนาคารไทยแห่งแรก เพื่อคนไทย เพื่อสังคมไทย

0
1424

เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ก้าวสู่ปีที่ 114 ธนาคารฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 114 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ธนาคารฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และความยั่งยืนให้กับสังคม และประเทศชาติ พร้อมจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งพิธีถวายผ้าห่มและสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ยังได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็น และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยทหารผ่านศึก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และกลุ่มเด็กพิการซ้ำซ้อน ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เพื่อสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ อีกด้วย