ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่เคยยืนยันตัวตน (NDID)  กับ ธอส. ข้ามธนาคารได้ ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.

0
1115

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมเข้าร่วมทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร ผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ทางโมบายแอปพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจะช่วยให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าที่เคยจัดเก็บไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถแสดงความจำนงขอใช้ข้อมูลที่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้กับธนาคารอื่นที่ลูกค้าประสงค์จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารภายใต้สถานการณ์ป้องกัน ความเสี่ยงอันเกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน GHB ALL และการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนแบบง่าย ๆ และรวดเร็วได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร. 0-2645-9000