ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จับมือพันธมิตร เปิดรับผู้ประกอบการ SMEs  เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ปี 2565

0
961

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ HUBBA  ในโครงการ Smart Business Transformation หรือ SBTP ประจำปี 2565 เชิญชวนเจ้าของธุรกิจ SMEs เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดกว้างรับจากทุกสาขาอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ โดย SMEs จะได้เรียนรู้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน การบริหารองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน และการใช้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาด้านลูกค้า และเข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยพวกเขาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ

โครงการ SBTP เปิดรับเจ้าของธุรกิจ SMEs หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ที่พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจ มีความ​กระตือรือร้นในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและความพร้อมในการลงทุนด้านเครื่องมือดิจิทัล และสามารถให้เวลากับโครงการได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนของโครงการ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SBTP ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 9 ส.ค.นี้ สมัครฟรี ได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ  https://thefinlab.com/th/thailand