ธนาคารทิสโก้ ผนึกกำลัง กรุงเทพประกันชีวิต พลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์

0
622

ธนาคารทิสโก้ ผนึกกำลัง กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าสร้างความมั่นคงให้คนไทย ด้วยการ “พลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์” เตรียมพร้อมวัยเกษียณให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ครอบคลุมทั้งในมิติ “การเสริมสร้างความรู้ การลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต และการปกป้องชีวิตจากภัยความเสี่ยง” พร้อมลุยบริการให้คำปรึกษาตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวม “กองทุน-ประกัน” และจัดโปรโมชันพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจวางแผนเกษียณ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายโชน โสภณพนิช (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ธนาคารทิสโก้ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นายพิชา รัตนธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายวทานีย์ ทองรุ่ง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการขายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน โดยมี โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (ที่ 3 จากขวา) ร่วมร้องเพลงและพูดคุยไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพ ในช่วงเสวนาหัวข้อ “ชี้จุดบอด เรื่องวางแผนสุขภาพและโรคร้าย” ณ ธนาคารทิสโก้ สาขาเกตเวย์ เอกมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้