ธนาคารกสิกรไทยคว้า 5 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมจาก ThaiBMA ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการด้านตราสารหนี้ที่โดดเด่น

0
498

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย พร้อมทีมผู้บริหารร่วมรับ 5 รางวัลใหญ่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Bond Awards 2022) ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ของการให้บริการด้านตราสารหนี้ที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล Best Bond House ซึ่งมอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 14 ในรอบ 16 ปี และรางวัล Top Underwriter ซึ่งมอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 ด้วยยอดจัดจำหน่ายเกินกว่า 2 แสนล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังมีส่วนร่วมในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลธุรกรรมยอดเยี่ยมอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Deal of the Year จากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัล Most Innovative Deal จากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และรางวัล Corporate ESG Bond of the Year จากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ความสำเร็จที่ได้รับสะท้อนเป้าหมายของธนาคารในการเป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การมีช่องทางการจองซื้อที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายย่อย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยในปี 2566 ธนาคารมองว่าตลาดหุ้นกู้ใหม่ภาคเอกชนจะมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 3-5% ซึ่งธนาคารได้มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดแรกและตลาดรองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ K-My Invest และผ่านการให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย