ธนาคารกรุงไทย ถวายตู้เติมบุญ ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

0
407

ธนาคารกรุงไทย ถวายตู้เติมบุญจำนวน 227 ตู้ แด่ท่านเจ้าคุณพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสแกนร่วมทำบุญ สร้างกุศลได้สะดวก ผ่าน QR e-Donation และข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร ทั้งนี้ ตู้เติมบุญดังกล่าวจะนำไปจัดตั้งไว้ในพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ มหาวิหารหลวงพ่อโสธร โรงเจ และบริเวณอื่น ๆ ภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พร้อมกันนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ถวายระบบบริหารทางการเงิน (Cash Management) และติดตั้งอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) รวมทั้ง QR code เพื่อใช้สำหรับการจัดการทางการเงินภายในวัด ทั้งการรับเงินและการชำระเงิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น