ธนาคารกรุงไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

0
1230

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานและบริษัทในเครือ โดย นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ร่วมถวายจตุปัจจัย ที่ได้จากพนักงานธนาคาร ลูกค้าของธนาคารและผู้มีจิตศรัทธา ผ่านระบบกรุงไทยเติมบุญ E-Donation  เป็นจำนวน 8,168,220.35 บาท