“ธนชาตDRIVE” ผนึกคู่ค้าเต๊นท์รถภาคอีสาน รวมพลังทำดี สร้างห้องน้ำถวายวัด-ปล่อยพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง

0
1608

ธนชาต DRIVE แบรนด์สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต นำโดย นายป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และ นายสุรศักย์ อาปตาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ จัดสัมมนาให้ความรู้กับคู่ค้าผู้ประกอบการเต๊นท์รถยนต์ใช้แล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมชวนทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยสร้างห้องน้ำถวายวัดดอนเทพวราราม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน 4 ห้อง 1 หลัง ซึ่งเดิมวัดมีห้องน้ำที่ชำรุด และไม่เพียงพอในการให้บริการอุบาสก-อุบาสิกาที่มาทำบุญไหว้พระ รวมทั้งทำกิจกรรมปล่อยปลาคัง-ปลาสวายเผือก จำนวน 150 ตัว ลงสู่แม่น้ำโขงเพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปลาอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าวมีคู่ค้าให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากทั้งจากพื้นที่จ.อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ธนชาต DRIVE สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารธนชาต ทั่วประเทศ โทร.1770 หรือ www.thanachartbank.co.th