ธนชาตประกันภัย ร่วมสร้างนักกายอุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อผู้พิการ

0
322

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน รวม 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ช่วยให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นสักขีพยานการรับมอบ ทั้งนี้ บมจ.ธนชาตประกันภัย ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธรฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยตระหนักถึงความสำคัญของนักกายอุปกรณ์ ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและคืนชีวิตให้แก่ผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ด้านนี้ยังมีจำ่ืมนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้พิการทั่วประเทศที่มีกว่า 4 แสนคน