ธนชาตประกันภัย มุ่งพัฒนาบริการจุด Touch Pointย้ายสาขาอุดรธานี ไปที่ทำการใหม่ UD Town แลนด์มาร์คใหญ่ของจังหวัดอำนวยความสะดวกลูกค้าครบทุกเรื่องธุรกรรมและเดินทางง่ายยิ่งขึ้น

0
197

ธนชาตประกันภัย มุ่งพัฒนาบริการจุด Touch Point ย้ายสาขาอุดรธานี จากที่ทำการเดิมมาอยู่ที่ใหม่ อาคาร The Next ชั้น 2 UD Town ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ของจังหวัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเดินทางง่ายยิ่งขึ้น เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ทั้งซื้อประกันภัย แจ้งแคลม เบิกค่าสินไหม หรือทำธุรกรรมประกันภัยอื่นๆ อย่างครบครัน

นางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า “บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างดีที่สุด และหนึ่งในนโยบายสำคัญคือ “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังการขายให้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง” โดยมองว่าการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการให้บริการที่สาขาซึ่งเป็นจุด Touch Point ที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงมีนโยบายในการขยายหรือปรับปรุงสาขาให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงได้ย้ายที่ทำการสาขาอุดรธานีจากที่เดิมมาอยู่ที่ใหม่ อาคาร The Next ชั้น 2 UD Town ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแลนด์มาร์คขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของคนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ธนชาตประกันภัยมีจำนวนลูกค้าอยู่ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก การย้ายที่ทำการสาขามาที่แห่งใหม่ในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเดิมทำให้สามารถรองรับลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมได้มากขึ้น รวมทั้งทำให้ลูกค้าเดินทางง่ายขึ้นและได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกรรมทางด้านประกันภัยที่สาขาอุดรธานี ลูกค้าสามารถใช้บริการด้านซื้อประกันภัย แจ้งแคลมประกัน เบิกค่าสินไหม หรือทำธุรกรรมด้านอื่นๆ อาทิ เบิกค่าซ่อมรถ ค่ารถยก ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และบริการอื่นๆ ด้านประกันภัยอย่างครบครัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042-341-960