ทุ่งนามอญ เสน่ห์วิถีถิ่น… วิถีมอญ

0
2441

ทุ่งนามอญ เสน่ห์วิถีถิ่น… วิถีมอญ เป็นอีกสถานที่นึงที่นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ควรพลาด กับสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ที่ใกล้กรุงเทพเพียง 30 นาที ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ เกิดจากความตั้งใจของ ป้าต้อย (ธัณย์จิรา อาจอุดมรัตน์) ที่ได้พัฒนาที่ดินของตนเองให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน และศูนย์การเรียนรู้วิถีการเกษตร ที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากมายทั้งใกล้​         และไกล 

โดยเริ่มแรกนั้นป้าต้อยเป็นคนชอบทำงานฝีมือ สอนชาวบ้านในละแวกให้ทำงานฝีมือต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้จันท์, โอ่งดิน, ธงตะขาบ ต่อมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำให้เกิดกิจกรรมมากมายเกิดขึ้น อาทิ ร้านอาหารจากชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากคนในชุมชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ชมโรงเรือนการปลูกเมล่อน แปลงพืชผักสวนครัว ชมการเลี้ยงเป็ด ไก่อารมณ์ดี สนุกกับการพายเรือชมสวนมะม่วง มะพร้าว และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับนักท่องเที่ยววิถีเกษตร อัตลักษณ์ชาวมอญ ไม่ควรพลาด เหมาะแก่การท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดของทุกๆคน ในวันหยุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทุ่งนามอญ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร 086-810-3602