ทุนธนชาต (TCAP) ไตรมาส 2 กำไร 1,772 ล้าน โต 71%ผลการดำเนินงานบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเติบโตต่อเนื่อง

0
1146

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,122 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,772 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 71.04% จากไตรมาสก่อน และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2565 กำไรสุทธิ ปรับเพิ่มขึ้น 28.51% จากงวดเดียวกันปีก่อน เป็นผลมากจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า “ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,122 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.04 จากไตรมาสก่อน ในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,512 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 2,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.51 จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทร่วมที่ TCAP เข้าไปลงทุนทั้ง ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) และเอ็มบีเค (MBK) ต่างมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ สำหรับบริษัทย่อยนั้น ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการขยายตัวได้เป็นอย่างดีของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านธนชาตประกันภัย (TNI) มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 จากไตรมาสก่อน และมีเบี้ยประกันภัยรับในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกันชีวิต ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.96 จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากการโอนกลับสำรองประกันชีวิตตามวิธี GPV จาก Zero Coupon Yield Curve ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ T Life ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ธนชาตพลัส (T-Plus) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยมียอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 3,600 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นปีจะมียอดสินเชื่อคงค้างสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 4,000 ล้านบาทได้ ในขณะที่ NPL ยังคงเป็นศูนย์ จากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงทั้งในเชิงปริมาณและความผันผวนของราคา ส่งผลให้ หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 39.20 จากไตรมาสก่อน ถึงแม้ว่ากำไรจะปรับตัวลดลงบ้างตามภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ TNS มีการเติบโตของรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ค่านายหน้าได้เป็นอย่างดี เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (ZEAL) และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และยังมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจอาจจะถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ตามราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบ และราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้น ตลอดจนการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย แต่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากแรงขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้ต่อไป”

TCAP second-quarter 2022 profit is 1,772 million baht, increases by 71%
with continuous growth of performance of associated companies and subsidiaries

Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP) announces second quarter 2022 performance. Net profit according to the consolidated financial statements amounted to 2,122 million baht, of which the net profit attributable to the Company was 1,772 million baht, an increase of 71.04% from the previous quarter. On the other hand, net profit for the first half of 2022 increased by 28.51% from the same period last year, thanks to the continuous growth of performance of the Company’s associated companies and subsidiaries.
Mr. Somjate Moosirilert, Chief Executive Officer of Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP), said, “Net profit of the Company and its subsidiaries in the second quarter 2022 based on consolidated financial statements amounted to 2,122 million baht. In this connection, net profit attributable to the Company was 1,772 million baht, representing an increase of 71.04% when compared to the previous quarter. On the other hand, net profit of the Company and its subsidiaries for the first half of 2022 based on the consolidated financial statements was 3,512 million baht. Net profit attributable to the Company was 2,808 million baht, representing an increase of 28.51% when compared to the same period in the previous year. This is mainly due to the continuous growth of the performance of the Company’s associated companies and subsidiaries.
The associated companies including both TMBThanachart Bank (TTB) and MBK achieved better performance, thanks to the continuous expansion of the economy due to the positive situation of the Omicron variant of Covid-19, which was improving, apart from the tourism recovery caused by further easing of international travel restrictions. As regards the subsidiary Ratchthani Leasing (THANI), net profit increased by 8.13% when compared to the previous quarter, thanks to the healthy expansion of hire purchase loans for trucks as well as the efficient control of asset quality. In relation to Thanachart Insurance (TNI), net profit increased by 3.11% when compared to the previous quarter. TNI’s premium received in the first half of the year was in line with the established target. With regard to MBK Life Assurance whose name was already changed to T Life Assurance, net profit increased by 67.96% when compared to the previous quarter, mainly due to the reverse of the assurance reserve in line with the Gross Premium Valuation (GPV) methodology as a result of inverted zero-coupon yield curve. Meanwhile, T Life Assurance continued developing life assurance and financial products. In regard to Thanachart Plus (T-Plus), it achieved satisfactory performance with gradual growth. Outstanding loans amounted to about 3,600 million baht. And, by the year end, outstanding loans were expected to exceed the established target of 4 billion baht. On the other hand, non-performing loans remained at zero level, thanks to cautious and efficient risk management. Nevertheless, the Thai capital market was faced with decreasing trading volume as well as stock price volatility. As a result, net profit of Thanachart Securities (TNS) decreased by 39.20% when compared to the previous quarter. Although the profit decreased somewhat in line with the unconducive market conditions, income other than brokerage commission grew healthily. Among others, this included fee income from ZEAL (portfolio advisory services) and interest income from margin loans. Therefore, the performance achieved was still in line with the established target.
In the second half of 2022, the economy is likely to be faced with not only inflationary pressure due to price increases of energy, raw materials, and foods but also a potential hike of the benchmark rate. However, the Thai economy is expected to continue growing, thanks to the drivers of all sectors. This will positively contribute to the continuous growth of the performance of the Company and its subsidiaries,” said Somjat