ทีเอ็มบี เวลท์ แบงก์กิ้ง จัด สัมมนาการลงทุน (TMB Investment Talk) ลูกค้าธนบดีธนกิจภายใต้หัวข้อ “กองทุน Low Beta ให้คุณวางใจตลอดเส้นทางการลงทุน”

0
373

ทีเอ็มบี เวลท์ แบงก์กิ้ง นำโดย นายยืนยง ทรงศิริเดช (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี จัดสัมมนาการลงทุน (Investment Talk) ในหัวข้อ “กองทุน Low Beta ให้คุณวางใจตลอดเส้นทางการลงทุน” สำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจของทีเอ็มบี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล โฆษิตาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้มาให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนในกองทุน Low Beta ได้แก่ กองทุนT-LowBeta กองทุนT-PrimeLowBeta กองทุนT-LowBetaLTFD และ กองทุน T-LowBetaRMF ซึ่งเป็นกองทุนทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอไม่ผันผวนไปตามตลาด ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้