ทีเอ็มบีแจงรายละเอียดโปรแกรมเสริมสภาพคล่อง ครอบคลุมนักลงทุนกองทุนทุกคน

0
1510

กรณีบลจ.ทหารไทย อีสท์สปริงประกาศปิด 4 กอง ด้านอีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (สิงคโปร์) พันธมิตรหลัก ของบลจ.ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าเสริมทัพทันที คาดสามารถทยอยจัดสรรเงินคืนให้ลูกค้ากองทุนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์

– ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เผยบริษัท อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (สิงคโปร์) พันธมิตรหลักได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าเสริมทัพบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริงทันที หลังประกาศปิด 4 กองทุน คาดทยอยคืนเงินลูกค้ากองทุนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ ด้านทีเอ็มบีพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องระยะสั้นสำหรับลูกค้ากองทุนทุกคนในทั้ง 4 กอง

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า “กรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง (TMB Eastspring) ประกาศปิด 4 กองทุนนั้น ล่าสุด อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (สิงคโปร์) ในฐานะพันธมิตรหลักได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเสริมทัพร่วมกับทีม TMBAM Eastspring เดินหน้าบริหารกองทุน เพื่อนำเงินลงทุนมาจัดสรรคืนให้กับผู้ถือหน่วยทุกคน ทั้งนี้ บลจ.คาดว่าจะสามารถทยอยจัดสรรเงินคืนให้ลูกค้าทั้ง 4 กองทุน เริ่มต้นสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกภายในกรอบสัดส่วนสูงสุด 10% จากนั้นทยอยคืนในทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่าใน 1 เดือน ผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินคืนภายในกรอบสัดส่วนสูงสุด 20% ตามกระแสเงินสดที่จะเข้ามาจากสินทรัพย์ที่ครบอายุ และในระหว่างนี้บลจ.อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการที่จะเพิ่มกลไกให้กองทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดสรรเงินลงทุนคืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และคาดว่าจะจัดสรรเงินคืนให้ได้ทั้งหมดหรือให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา 3 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ที่สำคัญคือหลังจากปิดกองทุนพบว่าช่วยลดแรงกดดันต่อราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ NAV ได้อย่างมีนัยสำคัญ”

ในส่วนของทีเอ็มบีซึ่งปัจจุบันถือหุ้น 35% ในบลจ. และมีฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกองทุนก็พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีที่กำหนดการจัดสรรเงินคืนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนระยะสั้นของลูกค้ากองทุนบางราย จึงได้ออกโปรแกรมช่วยเหลือในรูปแบบสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 4 กองทุน ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีเอ็มบีหรือไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีก็ตาม

โดยสำหรับลูกค้ารายย่อยนั้น สามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.17% ต่อเดือน สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทแรก และ 0.25% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจนั้น ธนาคารกำหนดวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.17% ต่อเดือน สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทแรก และ 0.25% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 5 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ย 0.33% ต่อเดือน สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 50 ล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อจากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของลูกค้า (มูลค่าหน่วยลงทุนของลูกค้า ณ วันประกาศปิดกองทุนหักออกด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนจากบลจ.) และปรับด้วยอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (loan-to-value) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร

นายปิติ กล่าวในตอนท้ายว่า “ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนมาตรการด้านสภาพคล่องเพื่อเสริมเสถียรภาพตลาดการเงินของแบงก์ชาติ ขณะที่ในส่วนของลูกค้านั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างทันที เพื่อที่จะติดต่อสอบถามความต้องการของลูกค้ากองทุน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับก็มั่นใจว่าโปรแกรมนี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ถือเป็นความตั้งใจของทีเอ็มบีในการร่วมบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าทุกกลุ่มในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้”

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน, ธนไพบูลย์, ธนพลัส และธนไพศาล ซึ่งถือเป็นหลักประกันชั้นดี เนื่องจากตราสารที่อยู่ในพอร์ตล้วนมี Investment Grade ที่ดี มาขอสินเชื่อในโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยขอเน้นย้ำว่าทีเอ็มบียินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกคนที่มีการลงทุนใน 4 กองทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อกองทุนดังกล่าวโดยตรงกับบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ลูกค้าที่ซื้อผ่านทางทีเอ็มบี หรือลูกค้าที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อได้ทุกคน โดยสามารถแจ้งความจำนงผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อขายหน่วยลงทุน หรือติดต่อทางบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง โทร 1725 ได้โดยตรง

TMB reveals details of its liquidity support scheme, covering all mutual fund investors after TMBAM Eastspring closed its 4 funds. Eastspring Investment (Singapore), the asset management’s anchor partner, brings in its specialists, providing support and expects to return money back to the investors every 2 weeks. 

Bangkok, 31 March 2020 – TMB Bank Public Company Limited or TMB revealed that Eastspring Investment (Singapore), an anchor partner of TMBAM Eastspring, has sent its specialists to support TMBAM Eastspring right after the asset management announced the closures of its 4 funds, expecting to make a repayment to all unit holders every 2 weeks. TMB is also willing to support by offering low interest rate-lending for short-term liquidity to all unit holders in these 4 funds.

Mr.Piti Tantakasem, Chief Executive Officer of TMB mentioned “After TMBAM Eastspring announced its 4 fund closure, Eastspring Investment (Singapore) as an anchor partner, has brought in specialists to collaborate with TMBAM Eastspring’s fund managers on the liquidation process in order to distribute the proceeds to all unit holders. TMBAM Eastspring has expected that they could gradually repay money to all customers of these 4 funds, starting from this week in the proportion up to 10% and then repay on bi-weekly basis. It is expected that within 1 month, unit holders would receive the proceeds up to 20% of the cash flow received of each fund from held-to-maturity securities. The fund would also explore other options to increase the flexibility of liquidation process for customers’ benefit and targets to return all amount or as much as possible within 3 months, depending on market conditions. The fund also sees that the downward pressure over the asset price and net asset value has reduced significantly after the fund closure.”

For TMB, as a 35% stakeholder in TMBAM Eastspring and one of the fund’s distribution agents, is willing to support in case the repayment process of TMBAM Eastspring may not match with short-term funding needs of some unit holders. Hence, TMB releases the relief scheme which offers special leading rate for all unit holders of those 4 funds, available for both retail investors and commercial investors. It does not matter if investors are TMB existing customers or not, all investors could apply for this program.

In terms of retail customers, they could request for loans with the credit line of THB 5 million at maximum, with special interest rate of 0.17% monthly for credit line up to THB 1 million and 0.25% per month for credit line above THB 1 million to THB 5 million. For commercial customers, the Bank arranges the credit line at THB 50 million at maximum and offers 0.17% interest rate per month for the loans up to THB 1 million, 0.25% per month for loans above THB 1 million and up to THB 5 million and 0.33% a month for the credit line above THB 5 million to THB 50 million. The Bank would determin the credit line from the remaining value of customer’s investment units (value of investment units on the closure date, net by the repayment proceeds customer receives) and then take into account Loan-to-Value ratio based on the Bank’s policy.

Mr.Piti Tantakasem concluded “TMB is ready to support the BOT’s liquidity measures to increase stability in financial markets. We also quickly reached out to customers to understand their needs. Based on the information available, we are convinced that this relief program would be sufficient for customer needs, especially retail customers. It is our intention to take care all of our customers in every segment during the Covid-19 pandemic.”

To apply for the loan program, the investors could use the investment units in TMBUSB, TMBABF, TMBTHANAPLUS and TMBBF, as collaterals. The bond portfolios are considered quality collaterals as they invest in good-investment-grade securities. Also, we would like to emphasize that TMB is willing to support all investors of those 4 funds. Customers who bought the investment unit with TMBAM Eastspring directly, customers who bought investment unit through TMB or other distribution agents, all can apply for the loan program by contacting your distribution agents or TMBAM Eastspring directly (Call 1725).