ทีเอ็มบีธนชาต ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.02 บาทต่อหุ้น นับเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกหลังการรวมกิจการ สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

0
835

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,933 ล้านบาท โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 กันยายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 กันยายน 2565 นี้

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านนับตั้งแต่รวมกิจการเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงได้ขออนุมัติคณะกรรมการธนาคารในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมจากเดิมที่จ่ายเพียง 1 ครั้งต่อปี สะท้อนถึงความตั้งใจของทีเอ็มบีธนชาตในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของเรา

ทั้งนี้ สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2565 ทีเอ็มบีธนชาตกำไรสุทธิ 6,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านคุณภาพสินทรัพย์บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย มีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 2.63% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ฐานเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ในระดับสูงที่ 20% ซึ่งถือเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมธนาคาร

นายปิติ กล่าวสรุปว่า “ธนาคารมุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการและประสบการณ์ทางการเงินเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้กับลูกค้าทั้งวันนี้ และอนาคต พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต
#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *