ทีเส็บคว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565

0
384

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 ในหน่วยงานระดับกรม จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งทีเส็บได้รับรางวัลนี้จากโครงการ One Stop Service Center for MICE จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand MICE One Stop Service) และการดำเนินงานของคณะทำงานร่วมภาคสนาม (Joint Operating Committee หรือ JOC) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม