ทีทีบี ครองอันดับหนึ่งธนาคารไทยด้าน ESG คะแนนสูงสุด 5 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จก้าวสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”

0
297

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำความสำเร็จเส้นทางสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Banking) ครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในการประเมินนโยบายด้าน ESG ของธนาคาร จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand ประจำปี 2566 ซึ่งมีความโดดเด่นในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภคที่ธนาคารมีนโยบายจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน และหมวดการขยายบริการทางการเงินที่ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

โดยมีนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ ประธานกลุ่มกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล ทีเอ็มบีธนชาต เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของธนาคารในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนในองค์กรร่วมกันมุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติ ตามกรอบ B+ESG ผสานธุรกิจและความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกัน ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel เมื่อเร็ว ๆ นี้


ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange