ทีคิวเอ็ม ร่วมทุน ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์-ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ บุกขยายธุรกิจประกัน ดันเป้าปี 64

0
1421

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เข้าลงทุนใน บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันชีวิตประเภทกลุ่มอันดับ 1 ของประเทศ เบี้ยประกันกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมฐานลูกค้าเดิมกว่า 5 แสนราย และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ผนึกกำลังเดินหน้ารุกตลาดโบรคเกอร์ประกันชีวิต พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจโบรคเกอร์ประกันภัย เตรียมนำเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย-ประกันชีวิต ดันเบี้ยทะลุเป้าปี 2564

     ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อทำการขยายตลาดประกันภัยและประกันชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท TQM ได้ในอนาคต โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการนำ Technology Knowhow และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ซึ่ง TQM มีความชำนาญเป็นอย่างดีมาสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจของทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ที่มีฐานลูกค้าประกันชีวิตอยู่กว่า 5 แสนราย เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เบี้ยประกันของ TQM เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2564 และแตะ 50,000 ล้านบาทภายในปี 2569 โดยบริษัท ฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51%  ในทั้ง 2 บริษัท     

ด้านนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล ที่มีธุรกิจการบริการประกันชีวิตกลุ่มให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีองค์กรที่ดูแลมากกว่า 35 แห่งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณการยอดเบี้ยประกันชีวิตกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2564 ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาร่วมมือทางธุรกิจกับ TQM  ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ประกันภัยอันดับหนึ่งของไทย ในการนำนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ เพื่อนำเสนอแบบประกันภัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้  สมาชิกทรูไลฟ์ที่เป็นฐานลูกค้าประกันชีวิตที่มีอยู่มากกว่า 5 แสนราย ขยายตลาดสู่ลูกค้าประกันภัยในอนาคต

ด้านนายศิวพงศ์  วัชระกิติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าสถาบันต่าง ๆ และมีผู้เอาประกันรวมกว่า 30,000 ราย นับเป็นโอกาสอันดีมากสำหรับทั้ง 3 บริษัท ที่จะสามารถรวมกันเพื่อเอาทรัพยากรและจุดแข็งของแต่ละแห่งที่มีอยู่มาสนับสนุนและต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป อีกทั้งจากประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า 60 ปีของ TQM เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของทรู เอ็กซ์ตร้า เพราะ TQM เข้าใจผู้บริโภคประกันภัยเป็นอย่างดีในการ คัดสรรสินค้าประกันภัยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้ ในการเติบโตของบริษัท ทรู เอ็กซ์​     ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู ไลฟ์โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากคุณสุนทร บุญสาย ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมประกัน ชีวิตไทย 2 สมัย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 50 ปี ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TQM ด้านโบรคเกอร์ประกันชีวิตเติบโตต่อไป