ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11

0
428

ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย และผู้บริหารให้การต้อนรับคุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบงานของทิพยประกันภัย อาทิ ศูนย์ TIP’s Center of Excellence (TIP COE) การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย, ห้อง Inspiration Chamber (TIP IC) Innovative Co-Working Space ที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำ ด้วยนวัตกรรมการใช้งานแบบ 360 องศา , CSC Room ห้องปฏิบัติการสำหรับสินไหมรถยนต์ เพื่อมอนิเตอร์การปฏิบัติงานของพนักงานสำรวจภัย

และสามารถปรับเเปลี่ยนให้เป็นห้อง War Room ควบคุมระบบสินไหมในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ทันที ระบบ IT ที่ทันสมัยและระบบงานต่างๆ รองรับการคิดค้นและออกแบบประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของทิพยประกันภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกประเภทของอุปกรณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3