ทิพยประกันภัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทน พร้อมฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด

0
1172

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ยังคงเดินหน้าส่งทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าผู้ทำประกัน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  หลังลูกค้าและประชาชนที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ส่งทีมงานสำนักงานใหญ่-สำนักงานสาขาในพื้นที่ ทีมสินไหม ทีม TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าผู้ทำประกัน รวมถึงจ่ายค่าสินไหมกรณีลูกค้าที่ทำประกันได้รับความเสียหายทั้งที่อยู่อาศัยและรถยนต์ ที่ทำประกันไว้ โดยทีมงานยังคงอยู่ในพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ 

  

     ล่าสุดบางพื้นที่น้ำเริ่มลด หน่วย TIP Smart Assist , หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา  ก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อทำการฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านหลังน้ำลดแล้ว โดยช่วยกันทำการขนย้ายทรัพย์สินที่เสียหายออกจากบ้านพักอาศัย ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน ขนย้ายซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหาย และกระจายกำลังออกไปฟื้นฟูในพื้นที่จุดอื่นๆที่น้ำลดต่อไป