ทิพยประกันภัย ห่วงใยเป็นที่สุด มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน ให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

0
1552

ทิพยประกันภัย ห่วงใยเป็นที่สุด มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน ให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิ

คุณบุญจิรา โสตถิทัต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment)  พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง  ให้กับ แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ณ สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร  สำหรับแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทและเสียสละกันอยู่ในขณะนี้  นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ทิพยประกันภัยขอขอบคุณในความเสียสละและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย