ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน การประกวด Miss Teen Trans Thailand 2023

0
240

TIP Rainbow ประกันภัยที่เข้าใจความหลากหลาย โดย ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการประกวด Miss Teen Trans Thailand ปีที่ 2 ซึ่งเวทีการประกวดนี้เป็นเวทีต้นแบบสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเยาวชนและเป็นการสนับสนุนการสร้างเวทีให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อีกด้วย โดยบริษัทฯได้มอบแผนประกันภัย “TIP ด้วยรักตลอดไป” คุ้มครองอุบัติเหตุและภาวะโคม่าจากโรคร้ายแรง ให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Teen Trans Thailand 2023 และมอบรางวัลพิเศษ TIP Rainbow TIKTOK Challenge รวม 3 รางวัล ทุนประกันรวม 1,980,000 บาท ณ คูณ โฮเทล สุขุมวิท