“ทิพยประกันภัย” รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและมีสมาชิก กบข.ใช้บริการมากที่สุด ในงาน “GPF Most Admired Brands”

0
1342

คุณประสิทธิ์ชัย  สุนทราภิรมย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  เข้ารับรางวัลที่ 1  ประเภท “แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและมีสมาชิกกบข.ใช้บริการมากที่สุด” จาก ดร.ศรีกัญญา  ยาทิพย์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ในงานประกาศผลรางวัล “GPF Most Admired Brands”  โดยทาง กบข. ได้ร่วมกับนิตยสาร BrandAge  จัดทำการสำรวจ ในรูปแบบ Online Survey  แบรนด์โดนใจข้าราชการ ประจำปี 2563 

    ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความชื่นชอบ และความพึงพอใจของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ต่อ แบรนด์ ในมุมมองต่างๆ ครอบคลุม 6 หมวดยอดนิยมได้แก่ สินเชื่อบุคคล , สินเชื่อรถยนต์ , ร้านหนังสือ , บริการเครือข่ายโทรศัพท์ , ประกันชีวิต และ ประกันภัย โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมแสดงความยินดี  ณ อาคารอับดุลราฮิม