ทิพยประกันภัย มอบน้ำดื่มทิพยให้ประชาชนที่มารับวัคซีนโควิด-19 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง)

0
394

    คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีม TIP Smart Assist   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  (มหาชน)  มอบน้ำดื่มทิพย จำนวน  5,000  ขวด 

เพื่อนำไปบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  รวมถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี  นพ.ทินกร ชื่นชม  ผอ.รพ.สามพราน นางพัชรี เกษรบุญนาค รอง ผอ.รพ.สามพราน รับมอบ  ณ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)   

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคน้ำดื่ม หรือสิ่งของที่จำเป็น สามารถติดต่อกับทาง โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)  โทร. 062 – 5926996