ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อต่อยอดการให้ความรู้เยาวชนยุค 4.0

0
1592

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ดร.ปนีตา นิตยาพร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และคุณอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมศิษย์เก่า เอเอฟเอส (TRAFS) ร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน จากการทัศนศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อีกทั้งยังสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันเคล็ดลับการสอนเยาวชนยุค 4.0 เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความกล้าแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี 

พร้อมมอบสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช พระพุทธเจ้าองค์แรกในจักรวาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และคู่มือการเรียนรู้ควบคู่การท่องเที่ยวตามรอยพระราชา และชุดหนังสือ King Bhumibol Adulyadej of Thailand ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามรอยพระราชา และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำราชาศัพท์ คำเฉพาะ ชื่อโครงการพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน อีกทั้งหนังสือชุดนี้ยังมีแบบฝึกหัด และคำศัพท์ท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนในยุค 4.0 อีกด้วย