ทวีพงษ์” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

0
1335

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับโล่ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดทำโครงการ “บุคคลแห่งชาติ” เพื่อยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง
นายทวีพงษ์ กล่าวถึงทัศนคติในการทำงานที่ได้ถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
การเคหะแห่งชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่า การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การทำงานให้เสร็จหรือจบไปวันๆ หากแต่จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้งานนั้นเกิดเป็นรูปธรรม สามารถส่งให้คนอื่นสานงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด
“ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยที่ได้คัดเลือกผมให้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ผมจะเสียสละมุ่งมั่นทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป”
สำหรับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นต้นแบบของนักบริหารองค์กรยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านบู๊และบุ๋น มีความเข้าใจในงาน มีความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความใส่ใจและ
มีความเป็นกันเองกับพนักงานทุกระดับ ทั้งยังมีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง​ไกลอีกด้วย