ต่างชาติมองแนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษเอเชียและไทยน่าจับตา หลังผู้ผลิตในยุโรปเจอพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน ขาดวัตถุดิบ ด้านประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอาเซียนและสมาชิกปลื้มไทยจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกได้ยิ่งใหญ่

0
797

เริ่มแล้ว Tissue & Paper Bangkok 2022 สุดคึกคัก ผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ทิชชู่ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทั่วโลกตบเท้าร่วมงาน เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษในเอเชียและไทยน่าจับตาทั้งฝั่งผู้ใช้และผู้ผลิตเติบโตที่เติบโตและขยายตัวโตต่อเนื่อง หลังผู้ผลิตฝั่งยุโรปประสบปัญหาขาดวัตถุดิบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ด้านประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียนปลื้มไทยจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแนะผู้อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษและผู้สนใจไม่ควรพลาดการจัดงานครั้งนี้

นายจ่อ มิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษของโลกว่า มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งขณะนี้เป็นอันดับต้นๆของโลก รองจากอเมริกาเหนือ โดยด้านผู้ผลิตแถบยุโรปขณะนี้กำลังประสบปัญหาวัตถุดิบเยื่อกระดาษขาดแคลนและมีราคาสูงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้หลายรายหันมานำเข้าวัตถุดิบเยื่อกระดาษจากเอเชียเพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษในภูมิภาคมีการขยายตัวและมีความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคและระดับโลก
ดังนั้นการจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 จึงมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมกระดาษของทั้งภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมกระดาษโลก เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำในทุกส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษที่พร้อมใจมาร่วมจัดแสดงงานและร่วมชมงาน แม้จะเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสหพันธ์ฯ เองก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญสำหรับสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง เกาหลี และญี่ปุ่น ในงานนี้อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในอุตสาหกรรมกระดาษเข้าร่วมชมงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

ด้านนายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย กล่าวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยว่า ไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพในด้านการผลิตอย่างครบวงจรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ระดับการปลูกป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบ การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากกระดาษ ซึ่งการจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยฉายภาพได้ชัดขึ้นบนเวทีโลก เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ที่นอกจากจะพร้อมเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญของประเทศแล้ว ยังพร้อมที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระดับภูมิภาค และระดับโลกอีกด้วย

ส่วนการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานฯ นั้น ทางสมาคมฯ ได้มีการออกบูธร่วมจัดแสดงงาน โดยมีการนำเสนอถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย รวมถึงมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมาชิกฯ นอกจากนั้นยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมฯ ครั้งสำคัญ “Senior Management Symposium” และ งานสัมมาให้ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิต “Technical Seminar” ที่น่าสนใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดการจัดงานฯ นั้น นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งาน Tissue & Paper Bangkok 2022 เป็นการจัดงานที่รวมงาน Asian Paper และ งาน Tissue World Bangkok ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างยาวนานใน ยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าด้วยกัน โดยวัตถุประสงค์การจัดที่ มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะ เจรจาแลกเปลี่ยน จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษ ทั้งภายในงานและผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจแบบ B2B เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงทุกส่วนของอุตสาหกรรมฯ เข้าไว้ด้วยกัน

ด้านการจัดแสดงภายในงานฯ นั้น เป็นการนำเสนอ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัยที่สุด การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมฯ ในอนาคต พร้อมสร้างสรรค์การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

งาน Tissue & Paper Bangkok 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

Foreign Countries Eye the Tendency of Thai and Asian Pulp and Paper Industries After European Manufacturers Have Been Facing the Effects from Russia – Ukraine War to Cause Material Shortage, While the Chairman of the Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries (FAPPI) and Members Are Very Pleased with Thailand for Organizing the Great Tissue & Paper Bangkok 2022 for the First Time Ever

Tissue & Paper Bangkok 2022 has vigorously been kicked-start as the world’s leading manufacturers in paper, pulp, packaging, tissue and sequential product industries coming together to join this event. It has been revealed that the tendency of Thailand and Asian Paper Industries has gotten the great potential for both user and manufacturer sides with the continuous growth and expansion after European manufacturers have been facing the material shortage problem deriving from Russia – Ukraine War. Additionally, the Chairman of the Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries (FAPPI) was very pleased with Thailand for organizing the great Tissue & Paper Bangkok 2022 for the first time ever and advised all stakeholders in paper industry and interested people not to miss this event.
Mr. Kyaw Min, Chairman, Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries (FAPPI) said about the tendency of the world’s pulp and paper industries that they have been expanding and growing in every regions especially in Asia Pacific Group; considered the top of the world following North America for the time being. Since now European manufacturers have been facing the problems of the pulp material shortage and pricy material deriving from Russia – Ukraine War, this causes many manufacturers to import the pulp materials from Asia in greater number, which drives the region’s paper and pulp industries to very well expand and gain more recognition in the regional and world-class levels.
Therefore, the arrangement of Tissue & Paper Bangkok 2022 is considered very important for pulp and paper industry of both ASEAN and World’s paper industry. This could be proved when manufacturers from the top leading companies in every sector of pulp and paper industries come together to join the exhibition and attend this event. Even though this is the first time ever event arranged in Thailand, it gains very well success, which FAPPI has given the full support for this event, while the significant general meeting of its members shall be arranged in this event as well. This would be the great opportunities for entrepreneurs and interested people in paper industry to attend this Tissue & Paper Bangkok 2022.
Mr. Wachara Chinsettawong, President, The Thai Pulp and Paper Industries Association (TPPIA) said about the role of Thai pulp and paper industries that Thailand is considered to have high capacity for this industry because there are a few countries in the world that have capacity for comprehensive manufacturing from the upstream to downstream, starting from the forestation for material supply, pulp and paper manufacturing, paper, and paper sequential product manufacturing. The arrangement of Tissue & Paper Bangkok 2022 would be a key mechanism to support and promote Thai pulp and paper industries to the world stage and a good opportunity to show the capacity of Thai entrepreneurs for being ready not only to take role in the country’s major foundation industries, but also to take part to support and promote the growth of other industries in regional and world-class levels.
In addition to the support and collaboration for this event, TPPIA shall setup booth in the event to demonstrate the capacity of Thai pulp and paper industries and readiness of Thai entrepreneurs as well as showcase TPPIA members’ products. Besides, TPPIA shall join the significant seminar of Chief Executive Officers in paper and pulp industries as “Senior Management Symposium” and “Technical Seminar” by the experts from foreign countries, which shall be opened for interested people to attend as well.
In addition to the event itinerary, Mr.Patrapee Chinachoti Co-Chairman, Informa Markets – Thailand said that Tissue & Paper Bangkok 2022 is organized to combine 2 major events together as ‘Asian Paper’ and ‘Tissue World Bangkok’, which have been long organizing in Europe, Asia and America. The objective of this event is to focus on building up a strong future and sustainable growth for paper and pulp industries and other related industries in ASIA Pacific, while this event shall be set as a hub for manufacturers, suppliers and entrepreneurs in pulp and paper industries to meet, exchange knowledge and setup the table top session both in the event venue and via B2B business platform in order to create business opportunity and link up every sector of pulp and paper industries together.
For the exhibitions in this event, it aims to showcase, support, promote, inspire in term of machinery technology innovation and state of the art process, meet and exchange knowledge with the world’s entrepreneurs, follow up the trend of pulp and paper industries in the future, as well as create the business operation with sustainable and eco-friendly growth together.
Tissue & Paper Bangkok 2022 shall be held between the 14th – 16th September 2022 at Hall 3, Queen Sirikit National Convention Center. For more information, please visit www.tissueandpapershow.com

PR News of Tissue & Paper Bangkok 2022
Presented by Tissue & Paper Bangkok 2022’s Public Relations Division.