ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร โชว์ศักยภาพที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพ ยกทัพคว้ารางวัล “คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

0
345

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer นำคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับที่ปรึกษาประกันชีวิตคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่เดินหน้าใช้พลังความรักดูแลและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน และพัฒนาความสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ สร้างผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัล “คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (NAA – National Agent Awards)” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ได้แก่ คุณเสาวณี พิพัฒน์พงศ์นยนา คุณพุทธิมา ทองโสภณ คุณมัทนา ประสมทอง คุณวันเพ็ญ สงวนทรัพย์ คุณณัฐธิญาน์ จันทร์จรัส คุณจิตภาณี อภิวัฒน์อมร คุณอุไร หุ่นเก่า คุณสุรสิทธิ์ เลาหบุตร คุณบุญเยี่ยม สตมหาชลาสินธุ์ คุณประจักษ์ เอี่ยมศิริ และคุณจารุณี ภัทรกุล ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ที่มอบให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความเป็นมืออาชีพที่พร้อมใช้นวัตกรรมการประกันชีวิตในการดูแลและให้บริการลูกค้าประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ตรงใจที่สุด โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ อรุณอัมรินทร์

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีที่ปรึกษาประกันชีวิตจำนวนกว่า 14,000 คน ที่พร้อมใช้พลังความรักดูแลคนไทย และสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่รัก เพื่อคนที่รักได้อย่างเต็มที่ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านประกันชีวิต ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888