ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (National Agent Awards – NAA 2020)

0
1589

ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (National Agent Awards – NAA 2020) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thai Association of Insurance and Financial Advisors – THAIFA) ซึ่งถือเป็นคุณวุฒิที่การันตีคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอขึ้นรับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 120 ท่าน โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ เดอะ แบงเควท ฮอล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเหล่าตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิต

เอไอเอได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 120 ท่าน ทั้งนี้ เอไอเอมุ่งมั่นสนับสนุนศักยภาพและความสามารถของตัวแทนประกันชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เข้มข้นและมีมาตรฐาน เพื่อให้ตัวแทนทุกท่านได้เติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้อย่างยั่งยืน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญขององค์กร นอกจากนี้ เอไอเอยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบความคุ้มครองแก่คนไทยได้อย่างดีที่สุด เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดั่งคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”