ตัวแทนคุณภาพ FWD รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2563

0
1724

นายสหพล พลปัถพี (คนที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทน  และนายอรรถพล ภมรพล (คนที่ 1 จากซ้าย) National Sales Director บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี ที่เข้าร่วมรับ รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA: Thailand National Quality Awards) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นแบบ New Normal ในสถานการณ์ COVID-19 โดยการใช้ดิจิทัลถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) และยูทูปไลฟ์ (YouTube Live) โดยมีผู้ติดคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 58 ท่าน ณ ห้อง เวิลด์ บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  เพื่อเชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ