ตรุษจีนปีนี้ กรุงศรีมอบความร่ำรวยโชคดีผ่าน “ปิ่นโตมั่งคั่ง”

0
1638

กรุงเทพฯ (24 มกราคม 2563) – กรุงศรีขอมอบความร่ำรวย โชคดี ผ่าน “ปิ่นโตมั่งคั่ง” ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี 6 เดือน ขั้นต่ำ 50,000 บาท ในช่วงระหว่าง วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 รับฟรี ปิ่นโตมั่งคั่ง 1 ชุด

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี 6 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย 1.20% เมื่อมียอดเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท โดยลูกค้าที่ได้ฝากเงินฝากประจำ 6 เดือนภายในเดือนมกราคม 2563 และคงยอดเงินนี้ไว้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และลูกค้าที่ได้ฝากเงินฝากประจำ 6 เดือนภายในเดือนกุมภาพันธ์2563 และคงยอดเงินฝากนี้ไว้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงจะได้สิทธิ์รับ “ปิ่นโตมั่งคั่ง”