ดีพร้อม – เมืองนานาโอะ จับมือลงนาม MOU ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

0
437

จ.สุพรรณบุรี – เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายชาทานิ โยชิทากะ นายกเทศมนตรีเมืองนานาโอะ ผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Webinars

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของไทย-ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่าย และขยายความร่วมมือในการพัฒนาพร้อมต่อยอดการค้าการลงทุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและยกระดับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยภายหลังจากเสร็จพิธีได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด OTAGAI (OTAGAI Forum) ครั้งที่ 22 โดยมีเมืองนานาโอะ จังหวัดอิชิกาวะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

ทั้งนี้ งาน OTAGAI Forum ครั้งที่ 22 ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรม BCG เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในครั้งนี้