ดีป้าบรรเทาทุกข์ฝ่าวิกฤตโควิค

0
364

🎁💕 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียสละอยู่เบื้องหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19

🌟 โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA)

💐 ภายใต้โครงการ ดีป้าบรรเทาทุกข์ฝ่าวิกฤตโควิค ร่วมสนับสนุนของอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น ให้กับ มูลนิธิไทยบีพีเอส เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิคในขณะนี้ เพื่อฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน 😷✌🏻

🎯 ท่านสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นได้ที่ บริเวณชั้น 5 ทีมเศรษฐกิจ หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ บัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-2-407762-92 ชื่อบัญชี น.ส.วิรัญชนา วาหะรักษ์ ประเภท ออมทรัพย์