ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
108

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการ คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน คปภ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวนำราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายต่างปลื้มปีติและชื่มชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

ต่อจากนั้น เลขาธิการคปภ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ได้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้