ซัคเซสมอร์ (SCM) ส่งมอบความห่วงใย บริจาคเจลแอลกอฮอล์ S Vera Aloe Vera Clensing Gel ชนิดขวดปั๊ม แก่มูลนิธิรามาธิบดี ฯ

0
1660

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM) นำโดย นพ.สิทธวีร์​  เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบความห่วงใย บริจาคเจลแอลกอฮอล์ S Vera Aloe Vera Cleansing Gel ชนิดขวดปั๊ม จำนวน 500 ขวด มูลค่า 132,500 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้แนวความคิด The Power Of Sharing “พลังแห่งการแบ่งปัน” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย และการจัดการสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบบริษัทฯ ขอบคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการแบ่งปันในครั้งนี้