ซัคเซสมอร์ มั่นใจ “จัดให้ ลิสซิ่ง” ลงนามร่วมกับ “ทีไลฟ์” บุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good” ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า

0
497

เป็นไปตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจลิสซิ่งในรูปแบบ “One Stop Leasing Company” ของจัดให้ ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเพื่อเสริมศักยภาพด้านการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น การนี้เพิ่มความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสองให้ครบวงจร ผนึกกำลังกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

โดย นายธนิศร์ จริยากาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาให้บริการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง กับ จัดให้ ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อสร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good” ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้

เรียนลำดับภาพ
คนที่ 1 จากซ้าย : นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คนที่ 2 จากขวา : นายธนิศร์ จริยากาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด

เกี่ยวกับซัคเซสมอร์
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด