ซัคเซสมอร์ร่วมรณรงค์สกัด Covid – 19 เพื่อป้องกันและเลี่ยงความเสี่ยงทางบริษัทฯ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน THE SUCCESS

0
2069

ซัคเซสมอร์ร่วมรณรงค์สกัด Covid – 19 เพื่อป้องกันและเลี่ยงความเสี่ยงทางบริษัทฯ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน THE SUCCESS ครั้งที่ 19 ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

ส่วนบัตรงาน The Success # 19 ขอให้นักธุรกิจทุกท่านเก็บบัตรไว้เพื่อเข้างานในครั้งถัดไป โดยวันจัดงานที่จะมีขึ้นแทนทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บริษัทฯ ขอส่งพลังให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมบริหารองค์กรธุรกิจซัคเซสมอร์ให้เติบโตร่วมกันต่อไป