ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ กลยุทธ์การปรับตัวรับโลกอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปยุค New normal

0
303

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค  (Schneider Electric)  เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในยุค New normal” ในงาน Innovation Talks :  A Way Forward for Industry” (ทางสู่ความสำเร็จสำหรับภาคอุตสาหกรรม) พบกับแนวทางแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กลเม็ดเคล็ดลับ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัว!!!

โดยงานนี้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ระดมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมระดับหัวกะทิ อาทิ กลุ่มโซลูชั่นเครื่องจักรกล  ส่วนงานตลาดสินค้า ซัพพลายเชน และอีกหลายฝ่ายที่จะช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ และกรณีศึกษาของผู้ประกอบการทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะต้นแบบของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในเมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบเวอร์ชวล ซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานอัจฉริยะที่ทางสภาเศรษฐกิจโลกยอมรับว่าเป็นประภาคารแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

การจัดงานสัมมนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตและอุปสรรค นอกจากนี้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

งาน Innovation Talks : A Way Forward for Industry มีขึ้นในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสัมมนาพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.se.com/th/th/about-us/events/innovation-experience-industry.jsp?flush=true