ชุมชนเภสัชกรรม – อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์’ ร่วมขับเคลื่อน New S-Curve ชูอุตสาหกรรมยาไทยก้าวสู่ Medical Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0
185

‘ชุมชนเภสัชกรรม’ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนไทย กว่า 4 ทศวรรษ วางแผนปั้นรายได้แตะ 1,000 ล้านในปี 2568 อัตราเติบโตปีละ 15% พร้อมโชว์ศักยภาพการผลิตและจำหน่าย ดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ครั้งสำคัญของไทย ในงานอุตสาหกรรมยาแห่งเอเชีย CPHI South East Asia 2024 จัดโดยอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 1-3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาเก็ตส์  และ ผู้จัดการทั่วไป – ฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้จัดงาน “ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024 (CPHI South East Asia 2024)”เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยาของไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ แนวโน้มการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทย และ ตัวเลขของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งต้องการยาที่มีคุณภาพมาทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความต้องการจากตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ทำให้อุตสาหกรรมยาของไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต

“โอกาสของอุตสาหกรรมยาในไทยมีศักยภาพสูง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมการยอมรับในมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมยาไปสู่ New S-Curve เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะดึงเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต” นางสาวรุ้งเพชร กล่าว

โดยแนวคิดการพัฒนางาน ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024 (CPHI South East Asia 2024) จัดขึ้นเป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานจะมีผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทยให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากล และเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพได้ง่ายขึ้น

ด้าน ภก. สุรชัย เรืองสุขศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กล่าวว่า มูลค่าทั้งตลาดยาในประเทศ 2.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้า 70% (1.68 แสนล้านบาท) และผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ 30% (0.72 แสนล้านบาท)  โดยมูลค่าทางตลาดยังมีการเติบโตอยู่ปีละ 11% แบ่งเป็นการเติบโตในช่องทางโรงพยาบาล 15% และช่องทางร้านขายยาเติบโตปีละ 5%

ขณะที่ข้อมูล IQVIA Quarter 3/2023 ระบุถึงแนวโน้มตลาดยาภายในประเทศอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศมีการเติบโตในอัตราปีละ 11%

จากแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้วางแผนการเติบโตด้วยเป้าหมายรายได้ 1,000 ล้านในปี 2025 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% โดยมีแบรนด์สินค้ารวมกว่า 145 รายการ (SKU) และยังมียาที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประกอบด้วยยาสามัญและยาสามัญใหม่ เช่น แบรนด์ Apixa CCP ในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด, แบรนด์ Rovas ในกลุ่มยาลดไขมัน, แบรนด์ Amlopress, Enalapril, Apreszine ในกลุ่มลดความดัน, แบรนด์ Glycediab ในกลุ่มยารักษาเบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบรนด์ Bee ‘en Plus เป็นต้น

โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล 55% และ ร้านยา 45% เช่น Health Up, Pure, iCare และร้านยากรุงเทพ เป็นต้น ขณะที่สัดส่วนการส่งออกยังมีน้อยกว่า 10%

“บริษัทฯ เตรียมความพร้อมล่วงหน้ามากกว่า 5 ปี ในการพัฒนาสูตรผลิตยาโมเลกุลใหม่ ๆ ที่ให้ผลการรักษาดี มีความปลอดภัย และกำลังจะหมดสิทธิบัตรลง ซึ่งเป็นการช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยสูงวัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกิน 14% ของจำนวนประชากรของประเทศ และจะเพิ่มเป็น 28% ในอีก 6 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ยาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ (Non communicable diseases – NCDs) เพิ่มขึ้นในอัตราสูง” ภก. สุรชัย กล่าว

ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน CPHI South East Asia 2024 เป็นหนึ่งในการนำเสนอศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนายาของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยให้เป็น Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ เตรียมนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือ Apixaban 2.5mg และ Apixaban 5 mg ซึ่งเป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในระบบไหลเวียน โดยเฉพาะที่หลอดเลือดสมอง โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถผลิตยาชนิดนี้ขึ้นเองภายในประเทศ

“จากแรงบันดาลใจในวิชาชีพของกลุ่มเภสัชกรชุมชนจำนวนหนึ่ง ร่วมกันผลักดันให้เกิดการก่อตั้งบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด ขึ้นในปี 2526 บริษัทฯ มีปณิธานและความมุ่งหวังตั้งใจอันแรงกล้าที่จะผลิตยาที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมยุติธรรม ลดการสูญเสียดุลการค้าจากการนำเข้ายาต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของเภสัชกรไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งคุณภาพ และการบริการที่เหนือกว่า ด้วยราคายุติธรรม” ภก.สุรชัย กล่าว

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024 (CPHI South East Asia 2024) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  งานจัดขึ้นวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 1-3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3vXpjvA

Community Pharmacy joins Informa Markets to drive Thailand’s

New S-Curve and make Thailand the medical hub of ASEAN

Community Pharmacy Public Company Limited, one of the leading manufacturers and distributors of pharmaceuticals and health products in Thailand, aims to achieve one-billion-baht income and 15% annual growth rate by 2025. As part of this goal, the manufacturer will participate in the CPHI South East Asia 2024, the regional pharmaceutical exhibition held by Informa Markets Thailand, to showcase of its production and distribution capability at and promotes Thailand’s New S-Curve industries, supporting the country’s strategic plan to become the regional medical hub of ASEAN.  CPHI South East Asia 2024 is scheduled for 10-12 July 2024 at Hall 1-3, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Ms. Rungphech Chitanuwat, Regional Portfolio Director – ASEAN and Country General Manager – Philippines, Informa Markets, disclosed that Thailand’s pharmaceutical industry has enjoyed continuous growth driven by the development of aged society, health trend and the rising number of non-communicable disease (NCDs) patients who need high quality drugs for continuous treatment. More importantly, the demand for pharmaceutical products in other countries, especially Southeast Asia, is remarkably increasing. These are key factors that enhance the future growth of Thai pharmaceutical industry.

“Thai pharmaceutical industry has high potential in terms of research and development, strong international recognition for its high-quality standard. At the same time, it is possible for the country to make it the New S-Curve industry that adds value and generate more income to Thai economy in the long run. In the end, this will enable Thailand to achieve its goal of becoming the regional medical hub,” said Rungphech.

CPHI South East Asia 2024 is a fully integrated trading and conference platform for people in pharmaceutical industry in Southeast Asia. This annual event expects a number of producers, distributors and innovators in the pharmaceutical and related businesses showcasing innovations, technologies, products and equipment. The event will also put Thailand’s pharmaceutical industry on the world map and enable Thais to have easier access to high quality pharmaceutical products.

Mr. Surachai Ruengsuksilp, Executive Director of Community Pharmacy Public Company Limited, noted that Thailand’s total pharmaceutical market value is worth 240 billion baht. Out of this, 70% (168 billion baht) is imported from other countries while the remaining 30% (72 billion baht) is locally produced. The market value continues to grow by 11% per year. Pharmaceutical in hospital market grows by 15% per year while OTC market grows by 5% per annum.

IQVIA statistics reported in Q3/2023 forecasting that Thailand’s pharmaceutical industry would grow by 11% per annum.

To capture the opportunity presented by such trend, Community Pharmacy sets a goal of achieving one-billion-baht income by 2025, a remarkable growth rate of 15% per year. The manufacturer currently has more than 145 items (SKU) of high-quality pharmaceutical products and many more in the pipeline. The company’s product portfolio ranges from modern medicine like Apixa CCP anticoagulants, Rovas lipid lowering drugs, Amplopress, Enalapril, Apreszine blood pressure medicine, and Glycediab for diabetes treatment, to herbal products like Bee ‘en Plus, etc.

Majority of its products are sold to domestic clients, including hospital (55%) and drug stores (45%), such as Health Up, Pure, iCare and Bangkok Drug Store. Export, meanwhile, remains lower than 10% of its total production.

“We have been working hard for more than five years to prepare ourselves to be ready to develop and produce new molecule drug formula with high efficacy and safety whose patent protection will soon expire. This will increase Thai consumers’ accessibility to effective drugs. At the same time, this will help lower costs for senior patients who account for more than 14% of the total population in Thailand and will jump to 28% in the next six years, which is similar to Japan. Considering this trend, the demand for medicine for NCDs will be increasing in the future,” said Surachai.

Through its participation in CPHI South East Asia 2024, Community Pharmacy will demonstrate its potential in medicine research and development capability and strong commitment driving Thailand to becoming the medical hub of ASEAN. The manufacturer will bring the newest products, Apixaban 2.5 mg and Apixaban 5 mg, its latest anticoagulants which are proven to be highly effective in preventing clotting in blood vessels in the brain. Community Pharmacy is one among a few Thai manufacturers with the capability to produce this drug in Thailand.

“It all started from inspiration of a group of community pharmacists and then Community Pharmacy was established in 1983. We have strong commitment to producing good drug with high quality and increasing accessibility to effective and affordable drugs for Thai consumers. We hope to help reduce trade deficit from drug imports and meanwhile enhance local pharmaceutical industry’s capability and competitiveness, especially in terms of quality, service and affordability,” said Surachai.

Come and experience fascinating pharmaceutical innovations and technologies and gain new business opportunities at CPHI South East Asia 2024, a fully integrated trading and conference platform for people in pharmaceutical industry in Southeast Asia. The event is scheduled from 10-12 July 2024 at Queen Sirikit National Convention Center.

Registration to attend CPHI South East Asia 2024, click https://bit.ly/3vXpjvA